För att få säljas måste laserprodukter vara säkra och kunna användas på ett säkert sätt. När en laser har brister som innebär att människor kan få allvarliga skador, så ska försäljningen stoppas inom hela EU. Här ser du de tre senaste laserprodukterna som stoppats:

Farlig laserprodukt

Luftpistol med lasersikte märkt "SKYMA, Gun series, SM.0905A"

Pistolen saknar varningar vilket kan medföra riskfylld användning och skada synen. Den uppfyller inte standardens (EN 60825-1) krav på märkning och är felaktigt CE-märkt. Distributören måste återkalla produkten från marknaden.

Farlig laserprodukt

Luftpistol med lasersikte märkt "GAN YUAN, Air Sport Gun, 777"

Pistolen saknar varningar vilket kan medföra riskfylld användning och skada synen. Den uppfyller inte standardens (EN 60825-1) krav på märkning och är felaktigt CE-märkt. Distributören måste återkalla produkten från marknaden.

Farlig laserprodukt

Lasergevär, märkt "ABABABY, Battle Super Gun, B-63"

Lasergeväret får inte säljas eftersom den är så stark att den kan skada synen. Den uppfyller inte säkerhetskraven i Leksaksdirektivet. Distributören måste återkalla produkten från marknaden och från slutkunder.

Leksaker

Leksaker måste tillhöra laserklass 1 om det finns lasrar i dem. Observera att detta även kan gälla produkter som inte säljs eller marknadsförs som leksaker, men som väcker ett stort intresse hos barn.

Konsumentprodukter

Konsumentprodukter med laser ska tillhöra laserklass 2M eller lägre för att anses som säkra. Det innebär bl.a. att produkten och förpackningen är märkt med laserklass och varningar, samt att det följer med tydliga instruktioner på svenska för hur den används på ett säkert sätt. Observera att detta även kan gälla produkter som inte är avsedda som konsumentprodukter, men som kan köpas av konsumenter.

Professionella produkter

Produkter som endast säljs för yrkesmässig användning får förstås tillhöra vilken laserklass som helst. Lasern ska vara korrekt märkt med laserklass och varningar, ha säkerhetsdetaljer samt tydliga instruktioner för hur den används på ett säkert sätt. Den bör även ha information som är nödvändig för att kunna välja korrekt skyddsutrustning.

Tipsa om en farlig laserprodukt!

Strålsäkerhetsmyndigheten vill veta om det säljs lasrar som inte håller måttet.

Varningsmärkning

Varningstriangel laser

Alla lasrar ska vara märkta med laserklass.

Märkningen ska vara tydlig med svart text på gul botten. Det ska finnas en varningstriangel och tydliga varningar på svenska. Detaljerad information om laserstrålningen ska också finnas med; våglängd, pulslängd och maximal uteffekt. För starka lasrar bör även riskavståndet anges.

Användarinstruktioner

Alla lasrar i laserklass 3R, 3B och 4 bör ha instruktioner om hur lasern ska används på ett säkert sätt, och vilka varningar som gäller. De bör också innehålla tekniska specifikationer för personlig skyddsutrustning och teknisk specifikation av laserstrålningen (t.ex. divergens, pulslängd och pulsfrekvens).

Mer information om varningsmärken, användarinstruktioner och säkerhetsdetaljer hittar du kortfattat i SSM:s allmänna råd om lasrar. Det finns också väldigt detaljerat beskrivet i lasersäkerhetsstandarden SS-EN 60825-1 och tillhörande checklista TR 60825-5.

Skapa ett konto

Du behöver logga in för att kunna ta del av allt material på Laserlistan. Det är gratis att skapa ett konto.

OBS! För den som inte har loggat in visas inga referenser, exempel eller undantag.