Du vet väl att du i många fall måste ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för laser? Ibland kan du behöva ett lasertillstånd som kombinerar flera av följande områden. Läs vidare och ansök!

Stark Laserpekare

Stark Laserpekare

Tillstånd krävs för att inneha, använda, köpa, sälja, tillverka, importera. Laserklass 3R, 3B eller 4.

Handhållen laser

Handhållen laser

Tillstånd krävs för att inneha eller använda på allmän plats eller skolområde. Laserklass 3B eller 4.

Använda laser

Använda laser

Tillstånd krävs för att använda som ljuseffekt, eller bestråla allmän plats eller luftrum. Laserklass 3B eller 4.

Tillstånd för stark laserpekare

Batteridrivna lasrar som är avsedda att hållas i handen och riktas mot något på avstånd är tillståndspliktiga om dom har en uteffekt som är mer än 1 mW. Sådana hamnar i laserklass 3R, 3B eller 4 och kallas för "starka laserpekare". Tillståndsplikten omfattar allt, oavsett var eller hur: inneha, använda, köpa, sälja, hyra, låna, ge bort, ärva, tillverka och importera.

Tillstånd för handhållen laser

Lasrar som kan hållas i handen är tillståndspliktiga om dom har en uteffekt som är mer än 5 mW (eller snarare; i laserklass 3B eller 4). Tillståndspliken gäller även lasersikten, fibertestare och allt annat som av någon teknikalitet INTE är "starka laserpekare". Tillståndsplikten omfattar endast innehav eller användning på allmän plats eller skolområde.

Ta kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten om du misstänker att du använder, innehar eller säljer en produkt som omfattas av detta tillståndskrav, men som normalt inte kan användas som en laserpekare. T.ex. bärbara och batteridrivna terapilasrar för veterinärer eller medicinska lasrar för behandling av idrottsskador.

Tillstånd för att använda laser

Användning av laser som ljuseffekt eller så att de träffar allmän plats eller luftrummet är tillståndpliktig om lasern har en uteffekt som är mer än 5 mW (eller snarare; i laserklass 3B eller 4). Några exempel är användning av laser i samband med konserter, dansgolv, företagsevent, mätning eller forskning.

Översiktskarta

Här ser du en översikt över vilka tillstånd som finns för olika fall. Färgade fält innebär att det finns krav på lasertillstånd.

Lasertillstånd

Tillstånd & avgifter

Stark Laserpekare

8 800 kr per år

Handhållen laser

1 300 kr per handläggningstimme

Använda laser

1 300 kr per handläggningstimme

Observera! Kostnaden för ett tillstånd avseende stark laserpekare med maximal uteffekt på 30 mW är 520 kronor per år. Tillstånden kan gälla upp till tre år.

Lägre avgifter

Du kan be att få betala en lägre avgift för ditt tillstånd. I så fall bör du också motivera varför du ska betala en lägre avgift. Lägre avgift kan komma ifråga för väldigt säkra men simpla tillståndsansökningar, ideella arrangemang, och om användningen ändå har ett gott syfte. Ett exempel kan vara ett alkoholfritt ungdomsdisco på valborg där man använder laser i laserklass 3B som ljuseffekt inomhus med alla laserstrålar mer än 3 meter över alla golv och upphöjningar. Ansökan bör vara så fullständig som möjligt så att den kan hanteras snabbt, enkelt och utan besvär.

Ansök om lasertillstånd redan idag!

Strålsäkerhetsmyndigheten kan behöva 4 veckor innan du får tillstånd!