Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Johannes Magnusson Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare 2016-10-05 2019-10-04
Julien Magic AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2016-09-23 2019-09-22
VTI Tillstånd att använda laser i laserklass 3B och 4 som ger bestrålning av allmän plats 2016-09-13 2019-09-12
Per Österberg Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2016-08-24 2019-08-23
Jan Dawidson Tillstånd att inneha och använda stark laserpekare 2016-08-16 2019-08-15
Puls Nattklubb Tillstånd för Restaurang Camera AB att använda laser 2016-08-16 2019-08-15
Gunnar Karlsson Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2016-08-16 2019-08-15
Lugerinc. AB Tillstånd för Lugerinc att använda laser 2016-07-01 2019-06-30
Juo AB Tillstånd att använda stark laserpekare 2016-06-30 2019-06-29
Andreas Greisman Tillstånd för stark laserpekare 2016-06-28 2019-06-27
Polismyndigheten Tillstånd för Polismyndigheten att använda laser 2016-06-14 2021-06-13
Kustbevakningen Tillstånd för Kustbevakningen att använda laser 2014-12-16 2019-12-15
Svenska rymdaktiebolaget - Esrange Tillstånd 2005-05-11 2099-12-31
Saab Aerosystems Tillstånd 2005-03-04 2099-12-31
Restaurang Grand Garbo Tillstånd 2004-06-18 2099-12-31
GU - Institutionen för kemi Tillstånd 2003-03-17 2099-12-31
Försvarsmakten Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
Försvarets materielverk Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
Institutet för rymdfysik Tillståndsbevis 2001-01-16 2099-12-31
Saab Bofors Test Center AB Tillståndsbevis 1999-12-23 2099-12-31

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 1 månad.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!