Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Institutet för rymdfysik Tillståndsbevis 2001-01-16 2099-12-31
SAAB Dynamics AB Tillståndsbevis 1995-11-27 2099-12-31
Saab Bofors Test Center AB Tillståndsbevis 1999-12-23 2099-12-31
Svenska rymdaktiebolaget - Esrange Tillståndsbevis 1996-11-20 2099-12-31
Mänsklig Teknik - Tecnica Humana MTTH Tillståndsbevis 1997-12-19 2099-12-31
RISE Research Institutes of Sweden AB Tillstånd och dispens med villkor för starka laserpekare 2017-07-17 2020-07-16
Torggatan Krog AB Tillstånd för Torggatan Krog AB att använda laser 2017-10-16 2020-10-15
Södra Dalarnas Entertainment AB Tillstånd för Södra Dalarnas Entertainment AB att använda laser 2016-10-28 2019-10-27
Rohab AB Tillstånd för Rohab AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-03-31 2020-03-30
Restaurang Ambassadeur AB Tillstånd för Restaurang Ambassadeur AB att använda laser 2016-11-23 2019-11-22
Rentafest Sweden Tillstånd för Rentafest Sweden att använda laser 2016-11-21 2019-11-20
Polismyndigheten Tillstånd för Polismyndigheten att använda laser 2016-06-14 2021-06-13
Netel AB Tillstånd för Netel AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-07-11 2020-07-10
Lunds universitet Tillstånd för Lunds universitet att inneha och använda laser och stark laserpekare 2017-04-25 2020-04-24
LEC International AB Tillstånd för LEC International AB att använda laser 2017-05-08 2020-05-07
Kustbevakningen Tillstånd för Kustbevakningen att använda laser 2014-12-16 2019-12-15
Trappan Tillstånd för Kårservice Östergötland AB att använda laser 2016-12-07 2019-12-06
Infralogic AB Tillstånd för Infralogic AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-12-07 2019-12-06
Fars Förortsrestauranger AB Tillstånd för Fars Förortsrestauranger AB att använda laser 2017-10-17 2020-10-16
Falu Elnät AB Tillstånd för Falu Elnät AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-11-11 2019-11-10

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 1 månad.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!