Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Andreas Greisman Tillstånd för stark laserpekare 2016-06-28 2019-06-27
Juo AB Tillstånd att använda stark laserpekare 2016-06-30 2019-06-29
Lugerinc. AB Tillstånd för Lugerinc att använda laser 2016-07-01 2019-06-30
Puls Nattklubb Tillstånd för Restaurang Camera AB att använda laser 2016-08-16 2019-08-15
Jan Dawidson Tillstånd att inneha och använda stark laserpekare 2016-08-16 2019-08-15
Gunnar Karlsson Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2016-08-16 2019-08-15
Per Österberg Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2016-08-24 2019-08-23
Svensk Samtidskonst Tillstånd för Svensk Samtidskonst att använda laser 2018-09-01 2019-08-31
VTI Tillstånd att använda laser i laserklass 3B och 4 som ger bestrålning av allmän plats 2016-09-13 2019-09-12
Julien Magic AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2016-09-23 2019-09-22
Berns Group AB Tillstånd för Berns Group AB att använda laser 2017-09-26 2019-09-25
Johannes Magnusson Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare 2016-10-05 2019-10-04
Karlstads El- och Stadsnät Tillstånd för Karlstads El- och Stadsnät att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-10-19 2019-10-18
Södra Dalarnas Entertainment AB Tillstånd för Södra Dalarnas Entertainment AB att använda laser 2016-10-28 2019-10-27
Falu Elnät AB Tillstånd för Falu Elnät AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-11-11 2019-11-10
Lars Ove Cederborg Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare 2016-11-17 2019-11-16
Rentafest Sweden Tillstånd för Rentafest Sweden att använda laser 2016-11-21 2019-11-20
Elna Restaurang AB Tillstånd för Elna Restaurang AB att använda laser 2016-11-23 2019-11-22
Restaurang Ambassadeur AB Tillstånd för Restaurang Ambassadeur AB att använda laser 2016-11-23 2019-11-22
Infralogic AB Tillstånd för Infralogic AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-12-07 2019-12-06

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 1 månad.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!