Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Infralogic AB Tillstånd för Infralogic AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-12-07 2019-12-06
Trappan Tillstånd för Kårservice Östergötland AB att använda laser 2016-12-07 2019-12-06
S:t Eriks Ögonsjukhus Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare 2016-12-09 2019-12-08
Kustbevakningen Tillstånd för Kustbevakningen att använda laser 2014-12-16 2019-12-15
Perstorp Oxo AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-12 2020-01-11
Rodengymnasiet Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-20 2020-01-19
Albanova Universitetscentrum Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-24 2020-01-23
Lars Sundberg Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-25 2020-01-24
Prevent Safety Solutions AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-26 2020-01-25
Kim Elman Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-02-22 2020-02-21
Fredrik Carnö Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-03 2020-03-02
Hållstrand Vatten AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-06 2020-03-05
Prickman AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-10 2020-03-09
Audire AB Tillstånd för Audire AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-03-16 2020-03-15
Michael Danin Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-16 2020-03-15
Arboteket AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-16 2020-03-15
Alnab Armatur AB Tillstånd att yrkesmässigt bedriva handel med starka laserpekare 2017-03-28 2020-03-27
Rohab AB Tillstånd för Rohab AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-03-31 2020-03-30
Uppsala universitet Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-04-06 2020-04-05
Roland Gustavsson Grävmaskiner AB Tillstånd att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-04-21 2020-04-20

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 2018.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!