Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
SAAB Dynamics AB Tillståndsbevis 1995-11-27 2099-12-31
Svenska rymdaktiebolaget - Esrange Tillståndsbevis 1996-11-20 2099-12-31
Mänsklig Teknik - Tecnica Humana MTTH Tillståndsbevis 1997-12-19 2099-12-31
Saab Bofors Test Center AB Tillståndsbevis 1999-12-23 2099-12-31
Institutet för rymdfysik Tillståndsbevis 2001-01-16 2099-12-31
Försvarets materielverk Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
Försvarsmakten Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
GU - Institutionen för kemi Tillstånd 2003-03-17 2099-12-31
Restaurang Grand Garbo Tillstånd 2004-06-18 2099-12-31
Saab Aerosystems Tillstånd 2005-03-04 2099-12-31
Svenska rymdaktiebolaget - Esrange Tillstånd 2005-05-11 2099-12-31
Kustbevakningen Tillstånd för Kustbevakningen att använda laser 2014-12-16 2019-12-15
Polismyndigheten Tillstånd för Polismyndigheten att använda laser 2016-06-14 2021-06-13
Julien Magic AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2016-09-23 2019-09-22
Johannes Magnusson Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare 2016-10-05 2019-10-04
Karlstads El- och Stadsnät Tillstånd för Karlstads El- och Stadsnät att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-10-19 2019-10-18
Södra Dalarnas Entertainment AB Tillstånd för Södra Dalarnas Entertainment AB att använda laser 2016-10-28 2019-10-27
Falu Elnät AB Tillstånd för Falu Elnät AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-11-11 2019-11-10
Lars Ove Cederborg Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare 2016-11-17 2019-11-16
Rentafest Sweden Tillstånd för Rentafest Sweden att använda laser 2016-11-21 2019-11-20

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 1 månad.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!