Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Försvarsmakten Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
Saab Aerosystems Tillstånd 2005-03-04 2099-12-31
Restaurang Grand Garbo Tillstånd 2004-06-18 2099-12-31
Svenska rymdaktiebolaget - Esrange Tillstånd 2005-05-11 2099-12-31
GU - Institutionen för kemi Tillstånd 2003-03-17 2099-12-31
Försvarets materielverk Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
S:t Eriks Ögonsjukhus Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare 2016-12-09 2019-12-08
Michael Danin Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-16 2020-03-15
Hållstrand Vatten AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-06 2020-03-05
Lars Sundberg Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-25 2020-01-24
Arboteket AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-16 2020-03-15
Fredrik Carnö Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-03 2020-03-02
Kim Elman Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-02-22 2020-02-21
Prickman AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-10 2020-03-09
Rodengymnasiet Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-20 2020-01-19
Perstorp Oxo AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-12 2020-01-11
Prevent Safety Solutions AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-26 2020-01-25
Albanova Universitetscentrum Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-24 2020-01-23
Uppsala universitet Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-04-06 2020-04-05
Ringhals AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-05-05 2020-05-04

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 2018.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!