Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Albanova Universitetscentrum Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-24 2020-01-23
Alnab Armatur AB Tillstånd att yrkesmässigt bedriva handel med starka laserpekare 2017-03-28 2020-03-27
Arboteket AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-16 2020-03-15
Audire AB Tillstånd för Audire AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-03-16 2020-03-15
Eltel Networks Infranet AB Tillstånd för Eltel Networks Infranet AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-09-28 2020-09-27
Ericsson Local Services AB Tillstånd för Ericsson Local Services AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-04-25 2020-04-24
Europrodukter KB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-09-14 2020-09-13
Fars Förortsrestauranger AB Tillstånd för Fars Förortsrestauranger AB att använda laser 2017-10-17 2020-10-16
Försvarets materielverk Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
Försvarsmakten Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
Fredrik Carnö Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-03 2020-03-02
GU - Institutionen för kemi Tillstånd 2003-03-17 2099-12-31
Hållstrand Vatten AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-06 2020-03-05
Infralogic AB Tillstånd för Infralogic AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-12-07 2019-12-06
Institutet för rymdfysik Tillståndsbevis 2001-01-16 2099-12-31
Kim Elman Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-02-22 2020-02-21
Kustbevakningen Tillstånd för Kustbevakningen att använda laser 2014-12-16 2019-12-15
Lars Sundberg Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-25 2020-01-24
LEC International AB Tillstånd för LEC International AB att använda laser 2017-05-08 2020-05-07
Lunds universitet Tillstånd för Lunds universitet att inneha och använda laser och stark laserpekare 2017-04-25 2020-04-24

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 2018.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!