Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Albanova Universitetscentrum Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-01-24 2020-01-23
Alnab Armatur AB Tillstånd att yrkesmässigt bedriva handel med starka laserpekare 2017-03-28 2020-03-27
Arboteket AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-16 2020-03-15
Audire AB Tillstånd för Audire AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-03-16 2020-03-15
Berns Group AB Tillstånd för Berns Group AB att använda laser 2017-09-26 2019-09-25
Elna Restaurang AB Tillstånd för Elna Restaurang AB att använda laser 2016-11-23 2019-11-22
Eltel Networks Infranet AB Tillstånd för Eltel Networks Infranet AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-09-28 2020-09-27
Ericsson Local Services AB Tillstånd för Ericsson Local Services AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-04-25 2020-04-24
Europrodukter KB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-09-14 2020-09-13
Falu Elnät AB Tillstånd för Falu Elnät AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-11-11 2019-11-10
Fars Förortsrestauranger AB Tillstånd för Fars Förortsrestauranger AB att använda laser 2017-10-17 2020-10-16
Försvarets materielverk Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
Försvarsmakten Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31
Fredrik Carnö Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-03 2020-03-02
GU - Institutionen för kemi Tillstånd 2003-03-17 2099-12-31
Hållstrand Vatten AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-03-06 2020-03-05
Infralogic AB Tillstånd för Infralogic AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-12-07 2019-12-06
Institutet för rymdfysik Tillståndsbevis 2001-01-16 2099-12-31
Johannes Magnusson Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in starka laserpekare 2016-10-05 2019-10-04
Julien Magic AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2016-09-23 2019-09-22

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 1 månad.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!