Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
SAAB Dynamics AB Tillståndsbevis 1995-11-27 2099-12-31
Svenska rymdaktiebolaget - Esrange Tillståndsbevis 1996-11-20 2099-12-31
Saab Bofors Test Center AB Tillståndsbevis 1999-12-23 2099-12-31
Mänsklig Teknik - Tecnica Humana MTTH Tillståndsbevis 1997-12-19 2099-12-31

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 2018.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!