Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Uppsala universitet Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-04-06 2020-04-05
Europrodukter KB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-09-14 2020-09-13
Patrik Nellvi Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-11-01 2020-10-30
Roland Gustavsson Grävmaskiner AB Tillstånd att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-04-21 2020-04-20
Preventor AB Tillstånd att yrkesmässigt bedriva handel med starka laserpekare 2017-09-04 2020-09-03
Alnab Armatur AB Tillstånd att yrkesmässigt bedriva handel med starka laserpekare 2017-03-28 2020-03-27
Audire AB Tillstånd för Audire AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-03-16 2020-03-15
Elna Restaurang AB Tillstånd för Elna Restaurang AB att använda laser 2016-11-23 2019-11-22
Eltel Networks Infranet AB Tillstånd för Eltel Networks Infranet AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-09-28 2020-09-27
Ericsson Local Services AB Tillstånd för Ericsson Local Services AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-04-25 2020-04-24
Falu Elnät AB Tillstånd för Falu Elnät AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-11-11 2019-11-10
Fars Förortsrestauranger AB Tillstånd för Fars Förortsrestauranger AB att använda laser 2017-10-17 2020-10-16
Infralogic AB Tillstånd för Infralogic AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2016-12-07 2019-12-06
Trappan Tillstånd för Kårservice Östergötland AB att använda laser 2016-12-07 2019-12-06
Kustbevakningen Tillstånd för Kustbevakningen att använda laser 2014-12-16 2019-12-15
LEC International AB Tillstånd för LEC International AB att använda laser 2017-05-08 2020-05-07
Lunds universitet Tillstånd för Lunds universitet att inneha och använda laser och stark laserpekare 2017-04-25 2020-04-24
Netel AB Tillstånd för Netel AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-07-11 2020-07-10
Polismyndigheten Tillstånd för Polismyndigheten att använda laser 2016-06-14 2021-06-13
Rentafest Sweden Tillstånd för Rentafest Sweden att använda laser 2016-11-21 2019-11-20

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 1 månad.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!