Listan med lasertillstånd uppdateras inte och kommer att tas bort.

Listan med lasertillstånd har upphört. Du kan begära utdrag på aktuella tillstånd hos SSM.