Lasrar kan delas in i laserklasser som indikerar vilka skador som de kan åstadkomma. Lasrar i laserklass 1 är alltid ofarliga, medan lasrar i laserklass 4 kan orsaka brännskador på både människor och material.

Klassificeringen innebär en grovsortering av lasrar med olika grader av skaderisker. Den är ett hjälpmedel för att bedöma farorna med en laser och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Indelningen avser den potentiella faran som den tillgängliga laserstrålningen kan utgöra med avseende på hud- eller synskador.

Följande 8 laserklasser används i Sverige och Europa: Laserklass 1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4.

"M" står för "Magnifier" och innebär att det finns betydande risker med produkten om man använder förstorningsglas eller kikare. "C" står för "Contact" och innebär att produkten bara fungerar i kontakt med huden. "R" står för "Reduced risk" eller "Relaxed requirements" och betyder att riskerna med produkten är relativt små och att den därför har lägre krav på säkerhetsdetaljer. "B" finns kvar av historiska skäl efter att "A" togs bort år 2002 (Lasrar i laserklass 3A hamnade i 3R eller 1M/2M).

Klassificering

Det är mycket komplicerat att bestämma vilken laserklass en laser ska tillhöra. Det avgörs bland annat av hur mycket laserstrålning som kan komma in genom ett öga, med eller utan kikare (dvs. strålsamlande optik). För varje laserklass finns gränser för hur mycket laserstrålning som får komma ut från produkten och träffa en människa. Gränserna kallas för Accessible Emission Limit (AEL) och varierar med avseende på våglängder och emissionstider. Laserklasserna kan illustreras på följande sätt.

Laserklasser

 

Exempel: Följande specialfall gäller för grön eller röd laserpekare. Den förutsätts ha en smal stråle som är kontinuerlig (i motsats till pulsad):

  • Laserklass 2: max uteffekt (AEL2) = 1 mW

Laserklass 1

Lasrar i klassen är ofarliga även vid lång tids exponering, även när kikare används. Antingen är lasrarna så svaga att de inte kan ge några skador oavsett hur de hanteras, eller också rör det sig om apparater som innehåller lasrar − som i sig kan vara av en högre laserklass − men som är inbyggda så att ingen skadlig laserstrålning kommer ut. Den maximalt tillåtna uteffekten eller pulsenergin för lasrar i laserklass 1 är direkt kopplad till exponeringsgränsvärdena. Att titta in i strålen från en laser som skickar ut synlig laserstrålning kan dock orsaka tillfälliga men starka synstörningar, särskilt när den omgivande belysningen är svag.

Laserklass 1C

Lasrar i klassen är ofarliga för ögat på samma sätt som lasrar i laserklass 1, men innebär vanligtvis att skador uppstår i huden. “C” står för contact.

Laserklass 1M

Lasrar i klassen är ofarliga även vid lång tids exponering. Exponeringsgränsvärdena kan överskridas och synskador kan uppstå när kikare, förstoringsglas eller lupp används. “M” står för magnifyer.

Laserklass 2

Lasrar i klassen är ofarliga vid korta exponeringar. Exponering av ett oskyddat öga ger upphov till stark bländning och ögonlocket sluts reflexmässigt. Den naturliga avvärjningsreaktionen är tillräckligt snabb för att hindra att ögat överexponeras. Klassen innehåller bara lasrar som avger synlig strålning, dvs. inom våglängdsintervallet 400 nm (violett) till 700 nm (mörkrött).

Laserklass 2M

Lasrar i klassen är ofarliga vid korta exponeringar. Exponering av ett oskyddat öga ger upphov till stark bländning och ögonlocket sluts reflexmässigt. Den naturliga avvärjningsreaktionen är tillräckligt snabb för att hindra att ögat överexponeras. Klassen innehåller bara lasrar som avger synlig strålning, dvs. inom våglängdsintervallet 400 nm (violett) till 700 nm (mörkrött). Exponeringsgränsvärdena kan överskridas och synskador kan uppstå när kikare, förstoringsglas eller lupp används. “M” står för magnifyer.

Laserklass 3R

Klassen omfattar lasrar som normalt inte orsakar några bestående skador. Mycket kraftig bländning med kvardröjande synstörningar är normalt. Lasrar i laserklass 3R har lägre krav på säkerhetsdetaljer än de högre laserklasserna. “R” står för reduced risk eller relaxed requirements.

Laserklass 3B

Lasrar i laserklass 3B betraktas som riskabla vid direkt exponering, även för huden nära den övre klassgränsen. Reflexer från en matt yta är dock ofarlig att betrakta.

Laserklass 4

Klassen omfattar alla lasrar som inte ingår i någon av de lägre laserklasserna. Laserstrålningen är skadlig för både synen och huden. Det kan även vara skadligt att betrakta en upplyst fläck på en matt yta. Lasrar i laserklass 4 kan också vålla brand.

Skapa ett konto

Du behöver logga in för att kunna ta del av allt material på Laserlistan. Det är gratis att skapa ett konto.

OBS! För den som inte har loggat in visas inga referenser, exempel eller undantag.