Detta är laserlistan som innehåller alla lasertillstånd som har utfärdats av Strålsäkerhetsmyndigheten eller dess föregångare Statens strålskyddsinstitut.

Tillståndshavare Tillstånd Giltigt från.. ..till
Patrik Nellvi Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-11-01 2020-10-30
Fars Förortsrestauranger AB Tillstånd för Fars Förortsrestauranger AB att använda laser 2017-10-17 2020-10-16
Torggatan Krog AB Tillstånd för Torggatan Krog AB att använda laser 2017-10-16 2020-10-15
Eltel Networks Infranet AB Tillstånd för Eltel Networks Infranet AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-09-28 2020-09-27
Europrodukter KB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-09-14 2020-09-13
Preventor AB Tillstånd att yrkesmässigt bedriva handel med starka laserpekare 2017-09-04 2020-09-03
RISE Research Institutes of Sweden AB Tillstånd och dispens med villkor för starka laserpekare 2017-07-17 2020-07-16
Netel AB Tillstånd för Netel AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-07-11 2020-07-10
LEC International AB Tillstånd för LEC International AB att använda laser 2017-05-08 2020-05-07
Ringhals AB Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-05-05 2020-05-04
Ericsson Local Services AB Tillstånd för Ericsson Local Services AB att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-04-25 2020-04-24
Lunds universitet Tillstånd för Lunds universitet att inneha och använda laser och stark laserpekare 2017-04-25 2020-04-24
Roland Gustavsson Grävmaskiner AB Tillstånd att inneha och använda laser som kan hållas i handen 2017-04-21 2020-04-20
Uppsala universitet Tillstånd att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare 2017-04-06 2020-04-05
Polismyndigheten Tillstånd för Polismyndigheten att använda laser 2016-06-14 2021-06-13
Svenska rymdaktiebolaget - Esrange Tillstånd 2005-05-11 2099-12-31
Saab Aerosystems Tillstånd 2005-03-04 2099-12-31
Restaurang Grand Garbo Tillstånd 2004-06-18 2099-12-31
GU - Institutionen för kemi Tillstånd 2003-03-17 2099-12-31
Försvarets materielverk Tillstånd 2001-06-18 2099-12-31

Det kan saknas tillstånd som är äldre än 2011-11-30, eller nyare än 2018.

Endast offentliga uppgifter från SSM:s diarium visas. De har bedömts som "ej känsliga". Om det inte stämmer är vi tacksamma om du påpekar det för oss!