Laserlistan är till för dig som är nyfiken på laser och säkerhet. Här finns även tillförlitlig information när du behöver lasertillstånd. Både tillståndsplikt och lasersäkerhet utgår från grundläggande koncept om laserklasser.

Laser red

Gratis standard

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Svensk Elstandard sett till så att du får tillgång till de två senaste produktsäkerhetsstandardena inom lasersäkerhet (SS-EN 60825-1:2014 respektive SS-EN 60825-1:2007). Observera! Du måste först registrera dig hos Svensk Elstandard.

Efterlysning: Laser som ljuseffekt

Nu vill vi gärna höra om dina upplevelser - både bra och dåliga - från så många tillställningar som möjligt där laser används som ljuseffekt. Det är till exempel konserter, dansgolv, klubbar, med mera. Vi är också mycket intresserade av att höra hur laser används i konst- och reklam-sammanhang.

Lasersäkerhetsansvarig

Det ska finnas en särskilt utsedd person som övervakar lasersäkerheten på arbetsplatser där det används lasrar i laserklass 3B eller 4. Det bör dokumenteras skriftligt, t.ex. i en befattningsbeskrivning som lämpligen specificerar skyldigheter såväl som rättigheter. Denna person ska veta vilka myndighetsföreskrifter som gäller, hur lasrarna används på ett säkert sätt, samt vilka faror som kan uppstå vid användningen. Kollegorna bör informeras om vem som utsetts. Det är mycket lämpligt att den som är lasersäkerhetsansvarig godkänner lokala rutiner och även kontrollerar att de följs.

Riskavstånd och gränsvärden

Riskavståndet är den gräns där laserstrålens intensitet övergår till att inte längre kunna orsaka skador på människor. Riskavståndet för en laser kan beräknas utifrån bl.a. laserstrålens spridningsvinkel och etablerade gränsvärden som ibland kallas MTE-värden (Maximalt Tillåten Exponering). Gränsvärdena är beroende av laserstrålningens våglängd, exponeringstiden och om det är ögat eller huden som riskerar att exponeras. Riskavståndet säger inget om bländning.

Beräkna ditt gränsvärde

Beräknas som maximalt tillåten exponering (MTE) för öga från punktkällor. Det kan finnas avrundningsfel (=nedåt!) i slutresultaten.

nm
 
s
    MTE = 1 000 J/m2

Skapa ett konto

Du behöver logga in för att kunna ta del av allt material på Laserlistan. Det är gratis att skapa ett konto.

OBS! För den som inte har loggat in visas inga referenser, exempel eller undantag.